Rozwiązania językowe

LivoLINK
LivoTRANSLATE (tłumaczenia maszynowe)
LivoCAT
Silniki tłumaczeniowe
Systemy oceny jakości
TM i glosariusze
LivoTRANSLATE umożliwia szybkie i precyzyjne tłumaczenie tekstu przy użyciu silników neuronowych.

KROK 1 - podaj język źródłowy i docelowy
KROK 2 - wgraj pliki do tłumaczenia
KROK 3 - gotowe tłumaczenie do pobrania na platformie
Tłumaczenie w pliku tekstowym
Przetłumaczony dokument otrzymujesz w edytowalnym pliku tekstowym (w formacie .doc lub .docx).
Możliwość dalszej edycji
Przetłumaczony dokument możesz edytować w przeglądarce internetowej przy użyciu LivoCAT.
Wykorzystanie TM i glosariuszy
LivoTRANSLATE w procesie tłumaczenia wykorzysta automatycznie Twoje zasoby tłumaczeniowe (pamięci tłumaczeniowe i glosariusze) przechowywane w Twoim profilu.
LivoCAT to narzędzie do tłumaczenia umożliwiające tłumaczenie w przeglądarce internetowej. LivoCAT pozwala na wygodne tłumaczenie, edytowanie oraz sprawdzanie tekstów bezpośrednio w systemie LivoLINK bez konieczności posiadania programów CAT.
Praca w grupie
LivoCAT daje możliwość edytowania dokumentu przez innych użytkowników systemu.
Wsparcie silników neuronowych
LivoCAT wykorzystuje pamięci tłumaczeniowe i glosariusze oraz pozwala na wykonanie przekładów przy użyciu silników neuronowych. Ułatwia to pracę z tłumaczeniami i skraca czas realizacji zleceń.
LivoLINK może wykorzystywać różne silniki tłumaczeniowe usprawniając proces tłumaczenia i skracając czas realizacji zleceń. Dobór odpowiedniego silnika tłumaczeniowego zapewnia precyzyjne tłumaczenia tekstów specjalistycznych.
Dedykowane silniki
Klient w może w swoim profilu mieć podłączone dedykowane silniki neuronowe uwzględniające specyficzne słownictwo Klienta, zapewniając tym samym wyższą jakość i dokładność tłumaczeń. Gromadzone zasoby językowe Klienta mogą zostać wykorzystane do uczenia dedykowanych rozwiązań neuronowych.
Różne specjalizacje silników
LivoLINK dostosowuje silniki do konkretnej branży, gwarantując tym samym wysoką jakość otrzymanych tłumaczeń dzięki precyzyjnie dobranej terminologii.
LivoLINK umożliwia Firmie zdefiniowanie własnego systemu kontroli jakości.
Ocena Dostawcy
Firma definiuje parametry jakości dla poszczególnych elementów wykonywanych zleceń. Na podstawie analizy tych parametrów można dokonywać ocen jakości Dostawców jak też dokonywać podziałów na grupy.
Stałe doskonalenie algorytmu
Ciągłość procesu kontroli jakości umożliwia coraz bardziej dokładną ocenę jakości Dostawców, co pozwala na bardziej precyzyjny dobór tłumaczy do wykonywanych tłumaczeń.
Uwagi i reklamacje
LivoLINK umożliwia składanie uwag i reklamacji do poszczególnych elementów zlecenia. Uwagi i reklamacje może składać Klient do Firmy jak też Firma do Dostawcy.
LivoLINK umożliwia tworzenie i przechowywanie zasobów językowych. Każdy Klient może tworzyć i przechowywać posiadać swoje indywidualne zasoby w postaci glosariuszy i pamięci tłumaczeniowych.
Odpowiednia terminologia
Wykorzystanie pamięci tłumaczeniowej i glosariusza w procesie tłumaczenia pozwala zachować spójność terminologiczną i wysoką jakość przekładanych treści.
Aktualizacja TM
LivoLINK po każdym zleceniu umożliwia automatyczną aktualizację pamięci tłumaczeniowych, co znacznie skraca i upraszcza proces aktualizacji.
Wykorzystanie zasobów
Gromadzenie i zarządzanie zasobami lokalizacyjnymi pozwala skrócić czas pracy i obniżyć koszy tłumaczeń przy jednoczesnym podnoszeniu jakości tłumaczeń. Odpowiednia ilość danych pozwoli również na trenowanie dedykowanych silników neuronowych dla Klienta.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram