Funkcjonalności

LivoLINK
Składanie zapytań
Ofertowanie
Projekty
Panel klienta
Panel dostawcy
Uprawnienia
Widok ekranu
Zapytanie służy do zgłoszenia zapotrzebowania na daną usługę i określenia wstępnych parametrów.
Określenie wymaganych atrybutów

Atrybuty wymagane:

 • kombinacja językowa (język źródłowy i docelowy)
 • rodzaj usługi (np. tłumaczenie pisemne)
 • tryb realizacji  (np. standard, ekspres) 
Informacje dodatkowe

Jeśli występuje taka potrzeba, istnieje możliwość wpisania oczekiwanego terminu realizacji, własnego numeru referencyjnego* oraz wszelkich innych informacji istotnych przy składanym zapytaniu.
*Podawanie numeru referencyjnego jest często spotykaną praktyką w firmach, w których usługi tłumaczeniowe zamawia wielu pracowników.

Dołączenie pliku

W LivoLink  przesyłanie i zarządzanie plikami jest prawdziwą przyjemnością. Istnieje możliwość dodania wielu plików naraz (metoda "przeciągnij i upuść").
Platforma obsługuje pliki graficzne oraz tekstowe (dokumenty popularnych pakietów biurowych).

Wysłanie zapytania
Po wysłaniu zapytania następuje oczekiwanie na ofertę handlową na wykonanie danej usługi tłumaczeniowej.
Oferta stanowi wycenę usługi tłumaczeniowej sporządzaną przez Firmę dla Klienta.
LivoLink tworzy ofertę automatycznie na podstawie wprowadzonych atrybutów w zapytaniu.
Określenie pełnych parametrów zapytania

Określenie pełnych atrybutów usługi obejmuje:

 • określenie wymaganych atrybutów zdefiniowanych przez Firmę (np. specjalizacja dokumentu)  
 • wykonanie jakościowej i ilościowej analizy plików
 • podanie terminów realizacji
Możliwość wykonania OCR w chmurze

W przypadku kiedy plik nie jest edytowalny LivoLINK daje możliwość wykonania OCR w chmurze.
Technika OCR – Optyczne Rozpoznawanie Znaków - pozwala na wyodrębnienie tekstu do tłumaczenia z plików graficznych. Poza korzystaniem z OCR w chmurze istnieje możliwość wgrania edytowalnej wersji pliku przygotowanego poza systemem.

Analiza ilościowa

LivoLink dokonuje analizy ilościowej tekstu wykorzystując narzędzia CAT.

Przedstawia statystyki dotyczące liczby słów i znaków do tłumaczenia, cyfr oraz rodzaju powtórzeń.

Utworzenie oferty

Na podstawie analizy ilościowej oraz wykorzystania cenników, LivoLINK tworzy automatycznie ofertę. Oferta przed wysłaniem do Klienta może być edytowana przez pracownika firmy.

Wysłanie oferty i odpowiedź klienta

LivoLINK wysyła ofertę na adres e-mail oraz zapisuje w panelu Klienta. Akceptacja lub odrzucenie oferty może nastąpić bezpośrednio z poczty e-mail lub w panelu Klienta.
W przypadku odrzucenia oferty, istnieje możliwość wysłania nowej zmodyfikowanej oferty do tego samego zapytania.

Realizacja projektu tłumaczeniowego jeszcze nigdy nie była tak prosta! LivoLink umożliwia pełne zarządzanie usługą tłumaczeniową. Sprawna i przejrzysta koordynacja pracy wielu osób (dostawców), zarządzanie zadaniami w projekcie, monitorowanie postępów i przepływów pracy zapewnia realizację danego dostarczenie usługi w założonym czasie, budżecie i zgodnie z oczekiwaniami Twojego klienta.
Funkcje projektu
 • zaplanowanie i przydzielenie zadań wykonawcom projektu,
 • automatyczne wyszukanie i przydzielenie pracy najbardziej odpowiednim dostawcom,
 • tworzenie harmonogramów, monitorowanie postępów i przepływów pracy,
 • zarządzanie budżetem projektu,
 • automatyczny system powiadomień pomiędzy wykonawcami projektu. 

*W LivoLink sam określasz i tworzysz kategorie dostawców; możesz je połączyć np. z grupami klientów lub grupą cenową.

Panel Klienta umożliwia korzystanie z usług tłumaczeniowych w ramach platformy LivoLink. Poprzez składanie zapytań Klient ma możliwość uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących terminu oraz kosztów realizacji danej usługi. Zakup usługi ma miejsce dopiero w momencie akceptacji przedstawionej mu oferty. Klient może również korzystać z automatycznego tłumaczenia z wykorzystaniem silników neuronowych. Odbywa się ono na zasadzie abonamentu (na daną ilość znaków) i dostarcza gotowy przekład w edytowalnym pliku tekstowym.
Elementy panelu Klienta
 • ZAPYTANIA - wszystkie zapytania wysłane do Organizacji
 • OFERTY - propozycje realizacji usług określonych w zapytaniach wraz z ich wyceną
 • LIVO TŁUMACZ - tłumaczenia neuronowe w ramach abonamentu z możliwością edytowania dokumentu
 • REKLAMACJE - funkcjonalność do wpisywania uwag i reklamacji
 • CENNIKI - cenniki ogólne Firmy
 • PROFIL - dane Klienta
 • RAPORTY - zawierają np. faktury wystawione za realizację usług tłumaczeniowych dla Klienta
 • UPRAWNIENIA - Livolink umożliwia  tworzenie różnych  poziomów uprawnień  dla użytkowników panelu Klienta
Livo TRANSLATE
Funkcjonalność w panelu Klienta umożliwiająca tłumaczenie maszynowe dokumentów w ramach abonamentu z możliwością edycji po tłumaczeniu w przeglądarce internetowej.
Panel dostawcy tworzy przyjazne środowisko pracy tłumacza, dostarczając narzędzi do zarządzania projektami tłumaczeniowymi. Zawiera czytelny podział na propozycje, zadania i projekty oraz szczegółowe informacje o każdym zleceniu. Umożliwia szybkie podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia danego projektu tłumaczeniowego.
Elementy panelu Dostawcy
 • PROPOZYCJE - propozycje zleceń wraz z plikami, kwotą, statusem i datą realizacji
 • ZADANIA - lista zadań do wykonania w ramach realizowanych projektów
 • PROJEKTY - zakończone i aktualnie realizowane projekty tłumaczeniowe
 • LIVO TŁUMACZ - tłumaczenia neuronowe w ramach abonamentu z możliwością edytowania dokumentu
 • LIVO CAT - wykonywanie tłumaczenia w przeglądarce internetowej bez konieczności posiadania własnych programów CAT
 • PROFIL - obejmuje dane Dostawcy 
 • RAPORTY - zawierają wykaz tłumaczy oraz faktury z wykonywanych zleceń
 • POZIOMY UPRAWNIEŃ - Livolink umożliwia  tworzenie różnych  poziomów uprawnień  dla użytkowników panelu Dostawców.
Livo Translate

Funkcjonalność w panelu Klienta umożliwiająca tłumaczenie maszynowe dokumentów w ramach abonamentu z możliwością edycji po tłumaczeniu w przeglądarce internetowej.

Livo CAT

Livo CAT umożliwia wykonywanie tłumaczeń w przeglądarce internetowej bez konieczności posiadania programów CAT.

Panel Klienta/Dostawcy jest zbiorem uprawnień zdefiniowanych przez Firmę.
Administrator Klienta/Dostawcy ma możliwość tworzenia swoich własnych poziomów uprawnień dla osób w jego firmie korzystających z systemu LivoLINK.
Firma

Firma określa uprawnienia dla:

 • własnych pracowników
 • Klientów i Dostawców jako użytkowników systemu
 • określa poziom uprawnień widocznych w panelu Klienta i  Dostawcy
Klient/Dostawca

Panel Klienta/Dostawcy jest zbiorem uprawnień zdefiniowanych przez Firmę.

Administrator Klienta/Dostawcy ma możliwość tworzenia swoich własnych  poziomów uprawnień dla osób w jego firmie korzystających z systemu LivoLINK.

LivoLINK umożliwia dopasowanie widoku ekranu do potrzeb Użytkownika oraz dostosowanie najważniejszych elementów interfejsu. Istnieje możliwość regulowania szerokości i wysokości wyświetlanych sekcji.
Kolumny
Można określić widoczność poszczególnych kolumn oraz ustalić ich kolejność w sekcjach, jak również sposób ich wyświetlania (ilość wierszy na stronę). Można także dowolnie ustawiać ich szerokość, w zależności od potrzeb.
Wyszukiwanie

Narzędzie wyszukiwania pozwala na znajdowanie konkretnych danych w ramach sekcji.

Filtrowanie

Użytkownik ma również do dyspozycji opcję filtrowania, dzięki której może selekcjonować zawartość kolumn zgodnie z ustalonymi przez siebie parametrami.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram